BEZOEK AAN VERZORGINGSTEHUIS LAURENS

De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Degene die niet respect toont voor de oudere, genade toont voor de kleinere, het goede beveelt en het kwade verbiedt, hoort niet bij ons” – overgeleverd door imam Ahmed ibn Hanbal.

In het voorjaar van 2012 is het Liefdadigheidsteam van JCVE begonnen met het afleggen van bezoeken aan een woonvorm voor psychiatrische patiënten in Rotterdam-Noord. Na de goede ervaringen met dit bezoek is besloten om vaker naar mensen te gaan die het wellicht minder goed hebben dan wij en voor wie een bezoek of een vriendelijk gesprek een groot verschil maakt.

In dat kader hebben we op 7 juli 2012 en op 12 januari 2013 een bezoek gebracht aan verzorgingstehuis Laurens in Rotterdam-West. In het verzorgingstehuis zitten ongeveer 100 ouderen met uiteenlopende klachten, zowel lichamelijk als bijv. dementie. De bewoners van het verzorgingstehuis hebben diverse culturele en religieuze achtergronden en zijn daarmee een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving.

Tijdens onze bezoeken hebben we met een groot deel van de aanwezige ouderen gesprekken aangeknoopt, spelletjes gedaan en andere gezellige activiteiten uitgevoerd. Voor de deelnemers, zowel van Ettaouhid als de ouderen en vrijwilligers van Laurens, was dit een leuke en interessante middag!

05 Laurens005 05 Laurens004 05 Laurens003 05 Laurens002 05 Laurens006