Anasheed en educatie

Onze stichting Al Wahda heeft als doel het onder de aandacht brengen van kunst educatie onder een brede doelgroepen. Al Wahda wil met haar programma’s en activiteiten en andere vormen van expressie tevens aandacht geven aan het verbinden en verbroederen van groepen met verschillende culturele achtergronden.

Ga voor meer info naar http://www.stichtingalwahda.nl